Viser av varer
389,-
Merke: Chemisphere UK
Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Forpakningsstørrelse: 1000ml Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Bland ut 10ml Chemsan i 5 liter vann for 0,2% utblanding. Høyere konsentrasjoner vil kreve grundig skylling. Alle overflater bør grovrengjøres og skylles på forhånd før bruk av Chemsan. Chemsan skal ha en minimum kontakttid på 2 minutter. Kjemikaliet bør opprettholde en pH på 3,5 eller lavere for å sikre effektiv rengjøring. Chemsan kan bli uklar når det er fortynnet med hardt vann, men vil fortsatt være effektivt så lenge pH-verdien er 3,5 eller mindre. Rengjør alle skitne overflater med et egnet rengjøringsmiddel som f.eks Chemclean, skyll deretter godt før bruk av Chemsan. Påfør ferdig utblandet Chemsan på overflater med klut, mopp, børste, svamp, spray eller ved nedsenking. Sørg for at overflatene forblir våte i minst to minutter, deretter la det lufttørke. Ingen skylling er nødvendig etter bruk av Chemsan, med mindre man har brukt en høyere konsentrasjon. Grunnet produktets syreholdige natur, anbefales det ikke på myke metaller. Farevarsel: Link til sikkerhetsdatablad Chemsan - UN3264 Fare – Inneholder Fosforsyre. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk beskyttelseshansker/beskyttelsesklær/øyebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. Forholdsregler: Skadelig ved svelging. Etsende for hud og øyne. Unngå kontakt med øyne, hud eller klær. Bruk beskyttelsesbriller og klær under bruk. Unngå kontaminering av mat. IKKE BLAND CHEMSAN MED KLORERTE RENSEMIDLER DA KLORGASS VIL OPPSTÅ. Bruk og oppbevar ikke nær varme eller åpen flamme. Se etiketten for mer forholdsreglingsinformasjon. Ved kontakt med øynene: Hold øynene åpne og skyll forsiktig med vann i 15-20 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis til stede, etter de første fem minuttene. Fortsett deretter med å skylle. Søk umiddelbar medisinsk hjelp. Ved svelging: Søk umiddelbar medisinsk hjelp. La personen sippe et glass vann hvis han/hun er i stand til å svelge. Induser ikke oppkast med mindre du blir fortalt å gjøre det av Giftkontrollsenterets lege. Gi ikke noe til en bevisstløs person. Ved kontakt med hud eller klær: Ta av forurensete klær. Skyll huden umiddelbart rikelig med vann i 15-20 minutter. Søk medisinsk hjelp hvis nødvendig. Ved innånding: Flytt personen til frisk luft. Hvis personen ikke puster, ring en ambulanse, og gi deretter kunstig åndedrett, helst munn-til-munn hvis mulig. Søk umiddelbar medisinsk oppmerksomhet/råd. FAQ: ·Hva er Chemsan? Chemsan er et syrebasert produkt for rengjøring og skylling av bryggeutstyr, gjæringskar, flasker, bokser og lignende før bruk. ·Hva er blandingsforholdet? Chemsan bør utblandes til 0,2% eller 10ml per 5 liter vann. Høyere konsentrasjoner vil kreve en grundig skylling. ·Hva er minimum kontakttid? Minimum kontakttid er 2 minutter. Etter dette, la det renne av og lufttørk. Ingen behov for å skylle. ·Kan løsningen brukes over flere dager etter den er laget? Ja, det kan du, men før bruk, sjekk at pH i løsningen er 3,5 eller lavere. Hvis den er høyere enn dette, lag en ny blanding. ·Hvor lenge varer utblandet Chemsan når det er laget? Chemsan vil forbli effektiv i mange dager etter den er laget, forutsatt at pH i løsningen forblir 3,5 eller mindre. ·Er det et problem hvis utblandet Chemsan er uklar? Nei, det går helt fint. Chemsan vil bli uklar hvis den har blitt blandet ut med hardt vann. Dette er fordi kalsium og magnesiumkarbonater i vannet reagerer med Chemsan og produserer et uklart bunnfall. Så lenge pH i løsningen er 3,5 eller mindre, vil den fremdeles være effektiv. ·Chemsan skummer veldig, er dette riktig? Ja, det er det! Chemsan skummer, noe som hjelper den med å feste seg og rengjøre overflatene. ·Må jeg skylle vekk Chemsan? Nei, når Chemsan er riktig utblandet, trenger den ikke å skylles vekk etter bruk. ·Men hvis jeg ikke skyller, vil ikke Chemsan påvirke smaken på øl/vin? Nei, Chemsan er fortynnet til 0,2%, så når en beholder har fått renne av, vil eventuell gjenværende film være ubetydelig og vil ikke påvirke eller gi smak til produktet som legges i beholderen. ·Hvor lenge forblir en overflate ren / Hvor lenge vil innsiden av flaskene forbli rene? Det er alltid best å rengjøre like før bruk, men forutsatt at flaskene ikke kommer i kontakt med eventuelle forurensninger, vil de forbli rene i noen timer. Vi kan ikke være mer spesifikke, da det vil avhenge av miljøet og luftbårne forurensninger. ·Hva er den beste temperaturen for Chemsan? Chemsan brukes typisk ved romtemperatur, men kan brukes fra romtemperatur og opp til 88ºC. Høyere temperaturer kan redusere den nødvendige kontakten/bløtleggingstiden.
269,-
Merke: Chemisphere UK
Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Forpakningsstørrelse: 0,5 liter Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Bland ut 10ml Chemsan i 5 liter vann for 0,2% utblanding. Høyere konsentrasjoner vil kreve grundig skylling. Alle overflater bør grovrengjøres og skylles på forhånd før bruk av Chemsan. Chemsan skal ha en minimum kontakttid på 2 minutter. Kjemikaliet bør opprettholde en pH på 3,5 eller lavere for å sikre effektiv rengjøring. Chemsan kan bli uklar når det er fortynnet med hardt vann, men vil fortsatt være effektivt så lenge pH-verdien er 3,5 eller mindre. Rengjør alle skitne overflater med et egnet rengjøringsmiddel som f.eks Chemclean, skyll deretter godt før bruk av Chemsan. Påfør ferdig utblandet Chemsan på overflater med klut, mopp, børste, svamp, spray eller ved nedsenking. Sørg for at overflatene forblir våte i minst to minutter, deretter la det lufttørke. Ingen skylling er nødvendig etter bruk av Chemsan, med mindre man har brukt en høyere konsentrasjon. Grunnet produktets syreholdige natur, anbefales det ikke på myke metaller.
119,-
Merke: Chemisphere UK
Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Forpakningsstørrelse: 0,1 liter Chemsan fra Chemisphere UK er et høytskummende syrebasert skyllemiddel som alle bryggere må ha tilgjengelig på bryggerommet sitt! Chemsan er en blanding av fosforsyre, benzensulfonsyre og isopropanol, og fungerer ypperlig til rengjøring av bryggeutstyr før bruk ved gjæring, flasking, tapping og lignende. Tilsvarer Star San, Craftsan og lignende syrebaserte produkter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Bland ut 10ml Chemsan i 5 liter vann for 0,2% utblanding. Høyere konsentrasjoner vil kreve grundig skylling. Alle overflater bør grovrengjøres og skylles på forhånd før bruk av Chemsan. Chemsan skal ha en minimum kontakttid på 2 minutter. Kjemikaliet bør opprettholde en pH på 3,5 eller lavere for å sikre effektiv rengjøring. Chemsan kan bli uklar når det er fortynnet med hardt vann, men vil fortsatt være effektivt så lenge pH-verdien er 3,5 eller mindre. Rengjør alle skitne overflater med et egnet rengjøringsmiddel som f.eks Chemclean, skyll deretter godt før bruk av Chemsan. Påfør ferdig utblandet Chemsan på overflater med klut, mopp, børste, svamp, spray eller ved nedsenking. Sørg for at overflatene forblir våte i minst to minutter, deretter la det lufttørke. Ingen skylling er nødvendig etter bruk av Chemsan, med mindre man har brukt en høyere konsentrasjon. Grunnet produktets syreholdige natur, anbefales det ikke på myke metaller.
379,-
Merke: Chemisphere UK
Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass. Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann. Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter Forpakningsstørrelse: 2000g Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass. Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann. Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Oppløs 50g Chemclean i 5 liter vann for manuell rengjøring (skrubbing). 50g per 20 liter vann ved bløtlegging. Doseringen kan økes opptil 5% avhengig av smussforholdene. Fjern så mye løs smuss som mulig ved å skylle utstyr og beholdere før rengjøring. Manuell rengjøring: Skrubb alle overflater med rengjøringsmidlet til alle overflater er rene. Sirkulasjonsrengjøring: Bruk 50g per 20 liter vann for gjæringskar, fat, tanker og annet utstyr. Sirkuler i 30 minutter ved opptil 60°C. Blandingsforhold og sirkulasjonstid kan måtte justeres avhengig av smussmengden. Bløtlegging: Sørg for at alt utstyr som skal rengjøres er fullstendig nedsenket. La det ligge i bløt i 4 timer ved opptil 60°C, eller la det ligge i bløt kaldt over natten. Skyll utstyret grundig etter rengjøring. Løsningen kan gjenbrukes under rengjøringsprosessen. Ikke bruk på Teflon-belagte overflater.
269,-
Merke: Chemisphere UK
Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass. Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann. Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter Forpakningsstørrelse: 1000g Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass. Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann. Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Oppløs 50g Chemclean i 5 liter vann for manuell rengjøring (skrubbing). 50g per 20 liter vann ved bløtlegging. Doseringen kan økes opptil 5% avhengig av smussforholdene. Fjern så mye løs smuss som mulig ved å skylle utstyr og beholdere før rengjøring. Manuell rengjøring: Skrubb alle overflater med rengjøringsmidlet til alle overflater er rene. Sirkulasjonsrengjøring: Bruk 50g per 20 liter vann for gjæringskar, fat, tanker og annet utstyr. Sirkuler i 30 minutter ved opptil 60°C. Blandingsforhold og sirkulasjonstid kan måtte justeres avhengig av smussmengden. Bløtlegging: Sørg for at alt utstyr som skal rengjøres er fullstendig nedsenket. La det ligge i bløt i 4 timer ved opptil 60°C, eller la det ligge i bløt kaldt over natten. Skyll utstyret grundig etter rengjøring. Løsningen kan gjenbrukes under rengjøringsprosessen. Ikke bruk på Teflon-belagte overflater.
199,-
Merke: Chemisphere UK
Chemclean fra Chemisphere UK er et svært effektivt alkalisk rengjøringsmiddel som kan brukes både varmt og kaldt, og er mye brukt av bryggere til grovrengjøring av bryggeapparater, gjæringstanker, corneliusfat og lignende. Vaskemiddelet er effektivt på rustfritt stål, myke metaller, plast og glass. Chemclean fjerner proteiner, flekker, karbon og fettsyrer, og gir utmerkede resultater i både hardt og mykt vann. Tilsvarer PBW, Craftclean og lignende alkaliske rengjøringsprodukter Chemisphere UK er kjent som en pioner og markedsleder innen produksjon av profesjonelle rengjøringsmidler, som spesialiserer seg på å tilby bryggeri- og horeka-industrien med premium vaskemidler og tilbehør for en rekke anvendelser, inkludert oppvask, tappelinje-rengjøring og kjøkkenhygiene. Deres omfattende utvalg kombinerer etablerte og pålitelige produkter med kraftige, siste generasjons rengjøringsmidler, alle produsert med de fineste ingrediensene. Med en dedikasjon til teknisk ekspertise og kundeservice har Chemisphere UK bygget en sterk merkevarekjennskap og et godt rykte i bransjen. Selskapet står fast på sitt engasjement for innovasjon og høykvalitets løsninger, alltid med fokus på bærekraft og miljøansvar. Bruksanvisning: Blandingsforhold: Oppløs 50g Chemclean i 5 liter vann for manuell rengjøring (skrubbing). 50g per 20 liter vann ved bløtlegging. Doseringen kan økes opptil 5% avhengig av smussforholdene. Fjern så mye løs smuss som mulig ved å skylle utstyr og beholdere før rengjøring. Manuell rengjøring: Skrubb alle overflater med rengjøringsmidlet til alle overflater er rene. Sirkulasjonsrengjøring: Bruk 50g per 20 liter vann for gjæringskar, fat, tanker og annet utstyr. Sirkuler i 30 minutter ved opptil 60°C. Blandingsforhold og sirkulasjonstid kan måtte justeres avhengig av smussmengden. Bløtlegging: Sørg for at alt utstyr som skal rengjøres er fullstendig nedsenket. La det ligge i bløt i 4 timer ved opptil 60°C, eller la det ligge i bløt kaldt over natten. Skyll utstyret grundig etter rengjøring. Løsningen kan gjenbrukes under rengjøringsprosessen. Ikke bruk på Teflon-belagte overflater.